top of page
W zależności od tematu, liczebności grupy oraz skali realizowanych projektów jesteśmy otwarci na negocjacje poziomu kosztów.

 

OPIS

 

Rodzic koalicjant ? Rodzic opozycjonista? –

czyli o efektywnej współpracy z rodzicami

 

Dwie skrajne postawy i dwa rozbieżne efekty wychowawcze. Zadanie z pozoru banalne: wypracowanie przez nauczyciela i rodzica wspólnej strategii działań na rzecz tworzenia najlepszych warunków do rozwoju dziecka. Czy jednak zawsze udaje się nawiązać efektywne relacje z rodzicami, mimo zachęt i dobrej woli ze strony nauczycieli? Nauczyciele skarżą się na roszczeniową, albo agresywną postawę rodziców. Rodzice zaś twierdzą, że nauczyciele zawierają pozorny kontakt z rodzicem, traktują go oschle, uparcie stoją przy swoim stanowisku, nie szukając porozumienia.

Jak zatem zadbać o dobrą relację nauczyciel – rodzic - uczeń, która  w znacznej mierze przekłada się na stosunek do przedmiotu i  zaangażowanie ucznia w samodzielną naukę. 

Jaką rolę pełni tu rodzic? Czy wpływ jego doświadczeń z przedmiotem, nauczycielem a nawet z samą instytucją musi kształtować analogiczny obrazu u ucznia.  Jak stworzyć sytuację, w której rodzic będzie z nami w koalicji na rzecz rozwoju swojego dziecka?  

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

·  Rodzice i ich oczekiwania wobec szkoły i nauczycieli

·  Oczekiwania nauczycieli wobec rodziców – ustalenie płaszczyzny

   porozumienia

·  Warunki budowania dobrej relacji z rodzicem

·  Strategie zachęcania rodziców do współpracy czyli jak pracować

   z opornym rodzicem

·  Porozumienie z tzw. trudnym rodzicem, jak sobie radzić w

   sytuacji agresji i zdenerwowania

·  Scenariusze spotkań z rodzicami zwiększające zaufanie rodziców

   do nauczycieli

 

CELE I KORZYŚCI
 

- budowanie partnerskiej relacji z rodzicami

- klarowne definiowanie swoich potrzeb

- wzmocnienie asertywnych postaw wobec nieuzasadnionych oczekiwań

- rozwinięcie zdolności facylitacyjnych

- podniesienie jakości komunikacji pomiędzy nauczycielem, rodzicem,

  uczniem

.

27/10/23-9/11/23
 

1750,-

Jak współpracować z rodzicem roszczeniowym ?

RODZIC KOALICJANT,

RODZIC OPOZYCJONISTA ?

3h
  • Google+ Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Facebook Basic Black
bottom of page