top of page
trudna_wspólpraca_z_rodzcem.jpg
CEL ZNIEWALA SENS UWALNIA
Brainstorming Session 2015-7-30-14:39:28
girls-407685.jpg 2015-8-1-9:36:28
Team Talk

Cel zniewala, sens uwalnia...

CO PROPONUJEMY ?

 

 

 

uważną praktykę,

pogłębioną refleksję,

nowe skuteczne metody,

kreatywne i rozwojowe doświadczenie...


Wyspecjalizowaliśmy się w czterech obszarach,

stanowiących  filary efektywnego rozwoju grona pedagogicznego.  

Dzięki zróżnicowanym doświadczeniom i wieloletniej praktyce, oferujemy

również unikalne na rynku praktyki rozwojowe  dla  biznesu i administracji.

WARSZTATY DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

jakość grupowego doświadczenia

SZKOLENIA WYJAZDOWE

podróże kształcą... ?

COACHING 

od sensu do celu

MENTORING

doradztwo, ewaluacja, dobre decyzje

bottom of page