W zależności od tematu, liczebności grupy oraz skali realizowanych projektów jesteśmy otwarci na negocjacje poziomu kosztów.

 

OPIS

Postęp informatyczny, dynamika cyfrowej rewolucji w świecie nauki a także wspieranie wszelkich procesów poznawczych technologią multimedialną wiążą się z potrzebą adekwatnego przystosowania środowiska do wymagań, jakie te zmiany ze sobą niosą. Zmiany te zachodzą zarówno na poziomie infrastrukturalnym, wymagającym cyklicznego podnoszenie poziomu wydajności używanych urządzeń informatycznych, jak również zadbania o aktualizację oprogramowania i właściwego zastosowania funkcjonalności, jakie daje ono użytkownikom. Żeby adekwatnie odpowiedzieć na te potrzeby stworzyliśmy program szkolenia łączący w sobie oba elementy i dający praktyczne narzędzia do pracy z młodzieżą w cyfrowym świecie.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Podstawowe zagadnienia związane z kształceniem wspomaganym TIKiem:
 

 • Jak uczyć korzystając z zasobów narzędzi informatycznych,

 • Aspekty metodyczne w kontakcie z technologią cyfrową,

 • Sposoby przetwarzania informacji pokolenia sieciowego.

 

2. Programy i narzędzia TIK:
 

 • przegląd rozwiązań TIK dla edukacji,

 • ocena przydatności wybranych narzędzi w procesie kształcenia.

 

3. Podstawy pracy z urządzeniami prezentacyjnymi:
 

 • tablet, laptop

 • zestaw multimedialny,

 • tablica interaktywna,

 • inne urządzenia.

 

4. Prezentacje multimedialne:
 

 • programy do tworzenia prezentacji, PP. Prezi

 • przygotowanie i tworzenie interaktywnej prezentacji multimedialnej w oparciu o szablony i wzorce.

 

5. Zasoby edukacyjne:
 

 • wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie zasobów w środowisku internetowym,

 • portale zasobów edukacyjnych,

 • wykorzystywanie zasobów sieciowych w procesie lekcyjnym.

 

6. Podstawy komunikacji:
 

 • poczta elektroniczna,

 • forum dyskusyjne,

 • czat.

 

7. Podsumowanie i ocena szkolenia

 

CELE I KORZYŚCI
 
 • umiejętne korzystanie z zasobów TIK na zajęciach lekcyjnych,

 • poznanie narzędzi i metod wspomagających pracę z urządzeniami multimedialnymi,

 • poszerzenie wiadomości nt. tworzenia multimedialnych, interaktywnych prezentacji dydaktycznych,

 • wzrost umiejętności w zakresie planowania pracy dydaktycznej z użyciem narzędzi TIK.

 • Poszerzenie  biblioteki multimedialnej z wartościowymi pozycjami

 • będzie umiał zaprojektować  i przeprowadzić zajęcia, w czasie których wykorzystywane będą nowoczesne technologie i metody pracy.

.

27/10/23-9/11/23
 

1750,-

Bądź dojrzały jak powerpoint, fascynujący jak prezi i nieszablonowy jak vuvox ? 

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO KOMUNIKACYJNE W PRAKTYCE

3h
 • Google+ Basic Black
 • Twitter Basic Black
 • Facebook Basic Black

press to zoom

press to zoom
1/1