W zależności od tematu, liczebności grupy oraz skali realizowanych projektów jesteśmy otwarci na negocjacje poziomu kosztów.

Konfrontacje bez przemocy czyli o mediacjach rówieśniczych w szkole

 

OPIS

 

Rożnorodność pielęgnowanych wartości i związanych z nimi dążeń, bogactwo zainteresowań i potrzeba indywidualizacji a dodatkowo sprzyjające warunki ukształtowane przez sytuacje stresowe oraz rywalizacyjną atmosferę oceniania budują doskonałe podłoże do rozkwitu najróżniejszych konfliktów i  sytuacji spornych.

Te pierwsze „drobne” konflikty oraz umiejętność wychodzenia z nich z poszanowaniem praw i godności swojej oraz drugiej strony stanowią cenne podwaliny radzenia sobie z analogicznymi sytuacjami w dorosłym życiu. Zadbanie o to by rozwiązania tych sporów miały charakter pokojowych mediacji dają ogromny potencjał na przyszłość a także autorytet i szacunek każdej z uczestniczących w procesie stron.

Mediacje rówieśnicze nie tylko uczą rozwiązywania sporów bez przemocy ale przede wszystkim dają możliwość wglądu we własne motywacje i zrozumienia swoich czynów. Uczą także  odpowiedzialności, uwrażliwiają na uczucia i prawa drugiego człowieka.

Umiejętność efektywnego rozwiązywania konfliktów przez uczniów w perspektywie krótkoterminowej pomaga obniżyć poziom agresji w szkole i pozwala skupić się na podstawowych celach szkoły, w perspektywie długoterminowej, wyposaża uczniów w umiejętności potrzebne dla prawidłowego społecznego funkcjonowania a co więcej stanowi jedną z bardziej pożądanych umiejętności poszukiwanych u pracowników na współczesnym rynku pracy.

 

 

PROGRAM :

 

 •    Konflikt
         - Skąd się biorą konflikty?
         - Predykatory konfliktu
         - W przypadku poważniejszej sytuacji
         - Fazy konfliktu
         - Najczęstsze zachowania w sytuacji konfliktu
         - Pseudorozwiązania konfliktu
         - Efekty pozytywnego rozwiązania konfliktu


•    Mediacje
         - Mediacja w szkole – zastosowanie
         - Zalety mediacji
         - Etapy wprowadzania programu mediacji rówieśniczych
         - Wybór mediatorów rówieśniczych
         - Rola mediatora
         - Szkolenie kandydatów na mediatorów
         - Zasady mediacji
         - Etapy mediacji
         - Źródła trudności w procesie mediacji


•    Słów parę o komunikacji
         -  Magia słuchania
         -  Język szakala i język żyrafy 
         -  Komunikacja niewerbalna
         -  Asertywność

 

 

 

 

CELE I KORZYŚCI

 

- spadek poziomu agresji w szkole

- poprawa jakości relacji pomiędzy uczniami

- wykształcenie postawy odpowiedzialności za swoje czyny

- wzmocnienie naturalnego autorytetu

- wykształcanie postaw pożądanych społecznie

 

27/10/23-9/11/23
 

1750,-

czyli o mediacjach rówieśniczych w szkole...

KONFRONTACJE BEZ PRZEMOCY

3h
  • Google+ Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Facebook Basic Black

press to zoom

press to zoom
1/1