top of page
W zależności od tematu, liczebności grupy oraz skali realizowanych projektów, jesteśmy otwarci na negocjacje poziomu kosztów.

Zdaję się, że o motywacji wiemy już wszystko. Słowo odmieniane przez wszystkie przypadki i definiowane przez  wszelkie możliwe grupy społeczne pachnie „oczywistą oczywistością”. Dlaczego zatem stale tak trudno ją odnaleźć i rozbudzić  w naszych uczniach?

Zwrot „zdaje się” może być tu po części odpowiedzią. Wnikliwa analiza czynników motywujących tylko z pozoru sprawia wrażenie prostego zadania. Tempo pracy i presja czasu bardzo łatwo tworzą warunki do narzucania określonych odgórnie konwencji, procesów i uschematyzowanych działań. 

Jak się im nie poddać? Jak zachować uważność na naturalne predyspozycje ucznia? Jak nie zabić kreatywności i  rozwijać wewnętrzną motywację, która stanowi największą siłę napędową każdej jednostki?

Jeśli chcesz przeanalizować drogę do źródła i wypracować optymalne dla siebie strategie pracy nad motywacją to zapraszamy Cię do wspólnego przejścia „drogi do sukcesu”

 

PROGRAM SZKOLENIA :

 

  • Co to jest motywacja i czemu służy?

  • Czym różni się motywacja zewnętrzna od wewnętrznej?

  • Nastawienie na cel vs. nastawienie na proces

  • Jak wzbudzać adekwatną motywację w uczniach?

  • Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu u nauczycieli?

 

 

CELE I KORZYŚCI

 

- wzrost uważności na zróżnicowaną funkcję i możliwości

  motywacji wewnętrznej i zewnętrznej

- analiza schematów działań zbliżających do pracy w oparciu o

  motywację wewnętrzną

- nastawienie na proces jako faktor do wzrostu odpowiedzialności

  za proces nauczania

- wzmocnienie automotywacji

27/10/23-9/11/23
 

1750,-

czyli odkrywanie wewnętrznej motywacji.

DO SUKCESU DROGA UCZNIA...

3h
  • Google+ Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Facebook Basic Black
bottom of page