W zależności od tematu, liczebności grupy oraz skali realizowanych projektów jesteśmy otwarci na negocjacje poziomu kosztów.

 

OPIS

 

Ocenianie kształtujące - czyli o jednym

z fundamentów nauki, opartej o naturalną ciekawość.

 

 

Idea oceniania kształtującego zawitała w Polsce w 2002 roku. Stanowiła pierwotnie określenie zbioru 

narzędzi, poprawiających proces nauczania i uczenia się.

13 lat ewolucji OK zdecydowanie poszerzyło grono zwolenników oraz horyzont możliwych zastosowań. Dlaczego?

Jak się okazuje 5 strategii dobrego nauczania, które bazują na wyrazistym celu, jasnych kryteriach sukcesu, wspierają etapy dojścia do wiedzy, odwołują się do wewnętrznej motywacji ucznia

i pozwalają uczniowi samoodzielnie odnajdywać sens podejmowanych działań, wspaniale wpisują się w istotę nauki jako następstwa naturalnej ciekawości każdego człowieka. To właśnie ona stoi za sukcesem najwybitniejszych uczniów.

Jeśli chcesz dołączyć do grona zmotywowanych i zadowolonych nauczycieli, świadomych wszystkich zalet i wyzwań związanych ze stosowaniem OK w codziennej praktyce, ten warsztat jest dla Twojego grona.

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

-  Ocenianie Kształtujące - Po co to robimy ?

-  Określanie i wyjaśnianie uczniom celu oraz kryteriów sukcesu.

-  Moderowanie dyskusji jako forma do pobudzenia ciekawości,

   okazji do zadawania pytań i wzmocnienia pamięci.

 Rzetelna informacja zwrotna - stan faktyczny, adekwatność i    

   emocje. "Święta Trójca" ?

-  Pary, zespoły, ocena koleżeńska - kształtowanie kompetencji  

   kluczowych też jest OK

-  "Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem?" - umiejętność

   samooceny a zdolność życiowej samosterowności

 

 

CELE I KORZYŚCI
 

-  Świadomość korzyści i wyzwań związanych ze stosowaniem OK

-  Przegląd i analiza kluczowych punktów strategii OK 

-  OK w praktyce 

-  Ocena a informacja zwrotna - istotne różnice 

-   Jak oswoić ucznia i rodzica z OK ? - czyli droga od    

    zewnątrzsterowności do odpowiedzialności

 

09/15 - 6/16

1750,-

Jak OK może zmienić nauczanie w przygodę pełną pasji?

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE JEST O.K. ?

3h
  • Google+ Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Facebook Basic Black

press to zoom

press to zoom
1/1